Váš košík je prázdnýtrhuhlářství,dřevo,skříně,poličky,kuchyňské linkyZobrazit košík
Uživatel: Heslo:
Ještě nemáte svůj účet? Registrace zdarma!
úvod | společnost | kontakt | obchodní podmínky
Naše zboží
Informace

+420 606 072 586


>> UVÁDĚNÉ CENY JSOU KONEČNÉ <<

>> V případě specifických přání (druh dřeva, dezén skla, povrchová úprava, rozměry, atd.) nás, prosím, KONTAKTUJTE <<

TOPlist
Odběr novinek
Pro odběr informací zadejte svůj e-mail:

Reklamační řád

 

Reklamační řád obsahuje informace pro zákazníka při uplatňování reklamace zboží koupeného u firmy Truhlářství Stegbauer.

Souhlas s reklamačním řádem a záručními podmínkami stvrzuje kupující převzetím zboží.

 

I. Obecné podmínky reklamace

1. Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Oprávněnou reklamaci může kupující podat poštou na adresu společnosti:

 

Truhlářství Stegbauer

Dubné 41

373 84 Dubné

 

nebo se po předchozí dohodě může reklamace a potřebné dokumenty zaslat elektronickou poštou na e-mail truhlarstvi.stegbauer@seznam.cz.

 

Kupující je povinen uvést:

»     Typ a označení zboží (je uvedeno na záručním listu nebo prodejním dokladu).

»     Co nejvýstižnější popis vad a nedostatků.

»     Doložit doklad o vlastnictví zboží (kopie faktury nebo záručního listu).

 

2. Povinnosti prodávajícího

Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 5ti pracovních dnů a vyrozumí o tom kupujícího poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

 

II. Reklamace, uplatněná v záruční době

1. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

Ke každému zboží je přikládána faktura a záruční list. Převzetí zboží a souhlas se záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem na faktuře. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá od dopravce.

Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněnou fakturu a záruční list, je povinen podat ihned (nejpozději do 3 dnů) písemně, emailem nebo telefonicky zprávu. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že mu pozdější případná reklamace nebude uznána.

Délka záruky je uvedena na záručním listu. Tato doba začíná dnem vystavení a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravně. V případě výměny se záruční doba neprodlužuje. Zákazník dostane nový záruční list a další případná reklamace se bude uplatňovat na základě tohoto záručního listu.

Záruka se vztahuje na vady a nedostatky, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo použitých materiálů. Tyto závady budou bezplatně opraveny.

Výrobek bude bezplatně opraven nebo vyměněn po předložení čitelně a správně vyplněného záručního listu potvrzeného prodejcem (včetně jeho jména a data prodeje) spolu s kompletním vadným výrobkem. Výrobek se předává k záruční opravě nejlépe v originálním balení nebo v náhradním obalu. Zákazník nese riziko poškození výrobku při přepravě.

Právo na výměnu výrobku (případně vrácení kupní ceny) vzniká, pokud podle písemného vyjádření autorizované opravny jde o vadu neodstranitelnou, případně jde o vadu odstranitelnou, avšak kupující nemůže pro opakované vady po opravě, nebo pro větší počet vad výrobek řádně užívat (viz. ustanovení občanského zákoníku).

 

III. Závěrečná ustanovení

 

Tento reklamační řád nabývá účinnost 1. 7. 2009. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Váš nákupní košík
Váš košík je prázdný
Pokladna
 
Doporučujeme